Privacybeleid

Dit privacybeleid legt uit hoe Tellent persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt in het kader van haar bedrijfsvoering. 

Tenzij anders aangegeven, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid Recruitee B.V. 

1. Persoonsgegevens van websitebezoekers

Deze paragraaf beschrijft de verwerking van persoonsgegevens door Tellent wanneer u de Tellent-websites bezoekt. De persoonsgegevens van Bezoekers worden verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden:

Doel

Categorieën van persoonsgegevens 

De werking van de Tellent-websites

 • Browser- en internetmetagegevens

De prestaties van de Tellent-websites controleren

 • Browser- en internetmetagegevens
 • Gebruikspatronen van de Tellent-websites

Ondersteunen van de bedrijfsvoering van Tellent, inclusief verkoop en marketing

 • Browser- en internetmetagegevens
 • Gebruikspatronen van de Tellent-websites

De Tellent-websites en Tellent-services verbeteren en optimaliseren

 • Browser- en internetmetagegevens
 • Gebruikspatronen van de Tellent-websites


Tellent en haar partners plaatsen cookies voor alle doeleinden die in deze paragraaf worden vermeld. Aanvullende informatie over de cookies van Tellent is mogelijk beschikbaar in de cookie-toestemmingsbanners van de Tellent-websites.

Tellent vertrouwt op legitieme belangen als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden die in deze paragraaf worden vermeld. Dergelijke legitieme belangen zijn hetzelfde als de doeleinden waarvoor Tellent persoonsgegevens verwerkt. Het legitieme belang voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op "de werking van de Tellent-websites" is bijvoorbeeld ook "de werking van de Tellent-websites". De persoonsgegevens die in deze paragraaf worden vermeld, worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Meer informatie over bewaartermijnen is op aanvraag beschikbaar.

2. Gebruik van persoonsgegevens van Gebruikers voor de bedrijfsvoering van Tellent

Tellent verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers voor de volgende bedrijfsdoeleinden:

Doel

Categorieën van persoonsgegevens 

De facturering en administratie van Tellent

 • Naam en contactgegevens zoals adres, e-mail en telefoonnummer
 • Functietitel en organisatie
 • Factuuradres

De strategische besluitvorming van Tellent (zoals beslissingen over op welke diensten de bedrijfsmiddelen moeten worden gericht)

 • Feedback op Tellent-services
 • Gebruikspatronen van de SaaS-producten
 • Inhoud van de communicatie met de verkoop- en marketingteams van Tellent

Verkoop en marketing van Tellent-services

 • Naam en contactgegevens zoals adres, e-mail en telefoonnummer
 • Functietitel en organisatie
 • Inhoud van de communicatie met de verkoop- en marketingteams van Tellent
 • Browser- en internetmetagegevens
 • Gebruikspatronen van de SaaS-producten

De Tellent-services verbeteren

 • Naam en contactgegevens zoals adres, e-mail en telefoonnummer
 • Functietitel en organisatie
 • Browser- en internetmetagegevens
 • Gebruikspatronen van de SaaS-producten
 • Feedback op Tellent-services

De werking en prestaties van de Tellent-services bewaken

 • Gebruikersnaam, naam en e-mail
 • Organisatie
 • Browser and Internet Metadata
 • Gebruikspatronen van de SaaS-producten

Klantondersteuning en klantsucces voor de KiwiHR-applicatie, Javelo-applicatie en Recruitee-applicatie

 • Naam en contactgegevens zoals adres, e-mail en telefoonnummer
 • Functietitel en organisatie
 • Browser- en internetmetagegevens
 • Gebruikspatronen van de SaaS
 • Klantondersteuning en communicatie over klantsucces met betrekking tot de SaaS-producten

Gebruikers toestaan om in te loggen op alle SaaS-producten met één set inloggegevens

 • Gebruikersnaam en e-mailadres
 • Wachtwoord
 • Verificatietokens en -sleutels


Tellent vertrouwt op legitieme belangen als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden die in deze paragraaf worden vermeld. Dergelijke legitieme belangen zijn hetzelfde als de doeleinden waarvoor Tellent persoonsgegevens verwerkt. Tellent zal persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwijderen nadat de diensten die verband houden met de persoonsgegevens zijn geannuleerd en de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor een van de doeleinden die in deze paragraaf worden vermeld. Meer informatie over bewaartermijnen is op aanvraag beschikbaar.

Entiteiten die deel uitmaken van Tellent en gelieerde ondernemingen kunnen persoonsgegevens ontvangen die worden verwerkt voor de facturering en administratie van Tellent, voor zover dit nodig is voor hun eigen facturerings- en administratiedoeleinden.

3. De voorziening van de Recruitee-applicatie door Tellent voor gebruikers

Deze paragraaf is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers van de Wervingsapplicatie waarvoor Tellent de verwerkingsverantwoordelijke is. Onze Klanten dragen de verantwoordelijkheid voor enkele van de andere verwerkingsactiviteiten die verband houden met de Wervingsapplicatie, zoals de verwerking van persoonsgegevens van Kandidaten en Doorverwijzers. Raadpleeg paragraaf 12 voor meer informatie over die scheiding van verantwoordelijkheid.

Tellent verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers voor de volgende doeleinden:

Doel

Categorieën van persoonsgegevens

De Wervingsapplicatie verstrekken

 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Activiteiten in de Wervingsapplicatie
 • Browser- en internetmetagegevens
 • Andere persoonsgegevens die zijn ingevoerd in of gesynchroniseerd met de Wervingsapplicatie

Tellent vertrouwt op legitieme belangen als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden die in deze paragraaf worden vermeld. Dergelijke legitieme belangen zijn hetzelfde als de doeleinden waarvoor Tellent persoonsgegevens verwerkt. De Klant en/of Gebruiker bepaalt in de eerste plaats de bewaartermijn voor alle persoonsgegevens die hij kan bewaren via de Wervingsapplicatie of waarvoor hij instructies kan geven in het kader van de overeenkomsten tussen de Klant en Tellent. Tellent zal persoonsgegevens die in deze paragraaf worden vermeld verwijderen nadat de diensten die verband houden met de persoonsgegevens zijn geannuleerd en de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor een van de doeleinden die in deze paragraaf worden vermeld. Meer informatie over bewaartermijnen is op aanvraag beschikbaar.

Het gebruik en de overdracht door Tellent naar een andere app van informatie die is ontvangen van Google API 's, zal voldoen aan het Gebruikersgegevensbeleid van Google API Services, inclusief de vereisten voor Beperkt gebruik. Informatie van Google API's bevat informatie van elk Gmail-account of Google Agenda-account dat een Gebruiker verbindt met de Wervingsapplicatie. Tellent zal informatie van het Gmail-account of Google Agenda-account van een Gebruiker niet gebruiken voor andere doeleinden dan het verstrekken van de Wervingsapplicatie.

4. Nieuwsbrieven, webinars/evenementen en demo's

Tellent kan ook de persoonsgegevens verwerken van iedereen die zich registreert/verzoekt om een nieuwsbrief van Tellent, een productdemo van Tellent, een webinar/evenement van Tellent of om door een zakenpartner van Tellent te worden gecontacteerd om meer te weten te komen over producten en diensten van die zakenpartner. In dergelijke gevallen kan Tellent persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Doel

Categorieën van persoonsgegevens

De aanwezigheid van de registrant en/of deelname aan de productdemo en/of webinar/evenement waarvoor de registrant zich heeft aangemeld

 • Naam
 • Contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer
 • Functietitel en organisatie

Een nieuwsbrief verzenden waarvoor de registrant zich heeft aangemeld

 • Naam
 • Functietitel en organisatie
 • E-mailadres

Verkoop en marketing van Tellent-services

 • Naam
 • Functietitel en organisatie
 • Contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer
 • De inhoud van de communicatie met de verkoop- en marketingteams van Tellent

De services en activiteiten van Tellent verbeteren op basis van uw feedback

 • Naam
 • Functietitel en organisatie
 • Contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer
 • De inhoud van de communicatie met de verkoop- en marketingteams van Tellent

De strategische besluitvorming van Tellent (zoals beslissingen over op welke diensten en zakenpartners de bedrijfsmiddelen moeten worden gericht)

 • Naam
 • Functietitel en organisatie
 • De producten en diensten waarin u interesse hebt getoond

Op uw verzoek, om u in contact te brengen met een zakenpartner van Tellent om u te helpen meer te weten te komen over de producten en diensten van de zakenpartner

 • Naam
 • Contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer
 • Functietitel en organisatie
 • De producten en diensten waarin u interesse hebt getoond

In voorkomend geval zal Tellent uw toestemming vragen voor de verwerking. In andere gevallen vertrouwt Tellent op legitieme belangen voor de verwerking van de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden. Dergelijke legitieme belangen zijn hetzelfde als de doeleinden waarvoor Tellent persoonsgegevens verwerkt. De persoonsgegevens die worden opgeslagen voor de verwerking die in deze paragraaf wordt beschreven, worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die in deze paragraaf worden vermeld. Meer informatie over bewaartermijnen is op aanvraag beschikbaar.

5. Anders

Tellent kan ook persoonsgegevens verwerken om claims of geschillen met betrekking tot het gebruik van zijn diensten te onderzoeken of aan te pakken, om te voldoen aan vereisten onder toepasselijke wetten, voorschriften of overeenkomsten, of op grond van een juridisch proces of een verzoek van de overheid, inclusief van wetshandhavingsinstanties. Tellent vertrouwt op de naleving van wettelijke verplichtingen als rechtsgrondslag wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten. Anders vertrouwt Tellent op zijn legitieme belangen als rechtsgrondslag om de bovenstaande activiteiten uit te voeren op grond van het feit dat ze noodzakelijk zijn voor de legitieme belangen van Tellent bij het onderzoeken van en reageren op claims en geschillen met betrekking tot het gebruik van de diensten van Tellent.

Verder kan Tellent uw persoonsgegevens verkrijgen op manieren die niet in dit privacybeleid worden beschreven. In die gevallen wordt u via andere middelen dan dit privacybeleid op de hoogte gebracht van de details van dergelijke verwerking. Houd er rekening mee dat als Tellent uw persoonsgegevens verwerkt, u altijd contact kunt opnemen met Tellent om uw rechten uit te oefenen, zoals vragen hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden hieronder beschreven in paragraaf 14.

6. Sociale media en gedistribueerde inhoud

Tellent kan de diensten van zijn partners gebruiken om contact met u te houden of om u inhoud te bieden. We kunnen u bijvoorbeeld artikelen aanbieden via onze Facebook-pagina. Diensten van de partners van Tellent kunnen ook worden gebruikt voor Tellent en zijn partners om persoonsgegevens te verwerken of cookies op uw apparaat te plaatsen voor de volgende doeleinden:

Doel

Categorieën van persoonsgegevens 

Verkoop en marketing van Tellent-services

 • Profiel op sociale media
 • Unieke ID's voor sociale media
 • Contactgegevens (zoals e-mail)

Het verbeteren van onze product- en gebruikerservaring

Communicatie met klanten en potentiële klanten op sociale media

Tellent kan ook openbare berichten op sociale media verwerken om op de hoogte te blijven van en te reageren op activiteiten op sociale media met betrekking tot zijn bedrijf.

In voorkomend geval zal Tellent uw toestemming vragen voor de verwerking. In andere gevallen vertrouwt Tellent op legitieme belangen voor de verwerking van de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden. Dergelijke legitieme belangen zijn hetzelfde als de doeleinden waarvoor Tellent persoonsgegevens verwerkt. De persoonsgegevens die worden opgeslagen voor de verwerking die in deze paragraaf 6 wordt beschreven, worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die in deze paragraaf 6 worden vermeld. Meer informatie over bewaartermijnen is op verzoek beschikbaar.

7. Reclame

De volgende bedrijven verwerken uw persoonsgegevens die zijn verzameld voor marketing- en verkoopdoeleinden om Tellent te helpen u de advertenties van Tellent te tonen op websites en applicaties van derden: Facebook, G2, Google, LinkedIn, Microsoft (Bing), Twitter, Quora, Oath (Yahoo), Reddit en Outbrain. Unieke ID's (met behulp van cookies), contactgegevens en browsegeschiedenis worden voor die doeleinden verwerkt. Afmeldingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel zijn beschikbaar op de volgende pagina's:

http://optout.aboutads.info/ (Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter, Oath en Outbrain)

https://www.g2.com/static/cookie_policy (G2)

https://www.quora.com/optout (Quora)

https://www.reddit.com/personalization/ (Reddit)

8. E-mails en andere communicatie

Tellent kan u e-mails sturen met informatie over Tellent-services of andere informatie die u mogelijk interesseert. E-mails worden alleen verzonden op basis van uw voorafgaande toestemming, tenzij u zich registreert voor Tellent-services. Als u bent geregistreerd voor een Tellent-service, kunt u e-mails ontvangen over vergelijkbare services of om u te helpen een succesvolle gebruiker van onze services te worden. U kunt per e-mail contact met ons opnemen om u af te melden voor onze e-mails of om de afmeldingslinks te gebruiken die worden vermeld in de e-mailcommunicatie die we u sturen.

Communicatie tussen u en Tellent, zoals chats, e-mails, telefoongesprekken en privéberichten, kan worden opgeslagen om onze communicatie te verbeteren en voor toekomstig gebruik. Meer informatie over bewaartermijnen is op aanvraag beschikbaar.

9. Kandidaten voor Tellent-banen (careers.tellent.com)

Dit gedeelte is van toepassing op sollicitanten van banen bij Tellent zoals weergegeven op onze carrièresite (careers.tellent.com) en alle andere kandidaten of potentiële kandidaten voor banen bij Tellent. Onze klanten hebben een afzonderlijk privacybeleid voor hun wervingsactiviteiten en dergelijke wervingsactiviteiten vallen niet onder dit privacybeleid.

Tellent kan uw persoonsgegevens op een van de volgende drie manieren verzamelen voor wervingsdoeleinden:

 1. U solliciteert naar een baan bij Tellent: als u solliciteert naar een baan bij Tellent, verwerken we uw persoonsgegevens om de hele sollicitatieprocedure te vergemakkelijken op grond van onze legitieme belangen voor werving. Uw gegevens worden maximaal 37 dagen door Tellent bewaard. Die periode kan worden verlengd met 37 dagen nadat we voor het laatst via e-mail met u hebben gecorrespondeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet worden verwijderd terwijl u zich in een sollicitatieprocedure bevindt. Als u hiervoor toestemming geeft, kan Tellent uw profiel in zijn talentenpool houden zodat Tellent contact met u kan opnemen over toekomstige vacatures en om anderszins uw persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot werving voor vacatures bij Tellent. 
 2. We kopen u in via openbare bronnen: Tellent kan, op basis van zijn legitieme belangen voor werving, openbare bronnen zoals LinkedIn doorzoeken om kandidaten te vinden met vaardigheden, ervaring en interesses die overeenkomen met de personeelsbehoeften van Tellent. Als Tellent van mening is dat u mogelijk een match bent met de personeelsbehoeften van Tellent , zal Tellent, op basis van zijn legitieme belangen voor werving, uw persoonsgegevens verwerken om contact met u op te nemen en om uw toestemming te vragen om u te matchen met vacatures bij Tellent en om anderszins uw persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot werving voor vacatures bij Tellent. Als de toestemming niet wordt gegeven, worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd binnen 37 dagen nadat ze voor het eerst zijn verzameld. Als onder de toepasselijke wetgeving toestemming is vereist om contact met u op te nemen, nemen we alleen contact met u op als u toestemming hebt gegeven.

 3. U wordt doorverwezen door iemand: iemand die weet dat u u naar ons kunt doorverwijzen omdat die persoon gelooft dat u vaardigheden, ervaring en interesses hebt die overeenkomen met de personeelsbehoeften van Tellent. Nadat we uw contactgegevens hebben ontvangen en hebben vastgesteld dat u een goede match bent, nemen we, op basis van onze legitieme belangen voor werving, contact met u op om uw toestemming te vragen om u te matchen met vacatures bij Tellent en om anderszins uw persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot werving voor vacatures bij Tellent. Als de toestemming niet wordt gegeven, worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd binnen 37 dagen nadat ze voor het eerst zijn verzameld. Als onder de toepasselijke wetgeving toestemming is vereist om contact met u op te nemen, nemen we alleen contact met u op als u toestemming hebt gegeven.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor een sollicitatieprocedure of andere wervingsactiviteiten:

Alle persoonsgegevens die u verstrekt via ons sollicitatieformulier of die we verzamelen tijdens het wervingsproces, inclusief, maar niet beperkt tot:
 • Contactgegevens zoals volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer
 • Foto, begeleidende brief, cv en LinkedIn-profiel
 • Voor welke baan u in een wervingsproces zit
 • Statussen, notities, evaluaties en planning met betrekking tot een wervingsproces dat op u betrekking heeft
E-mail- en sms-communicatie

Volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming zijn we verplicht om u te informeren dat het achterhouden van persoonsgegevens in uw sollicitatie u een nadeel kan opleveren in vergelijking met andere kandidaten die voor dezelfde functie solliciteren. Tellent kan uw persoonsgegevens delen met individuele Tellent-entiteiten zodra een wervingsbeslissing is genomen met het oog op het inhuren via die entiteit.

10. Andere ontvangers van persoonsgegevens

We kunnen persoonsgegevens delen:

 1. Met Sympa op basis van ons legitieme belang; voor administratieve, operationele, wervings-, technische redenen en/of voor marketingdoeleinden;
 1. Met relevante derden als onderdeel van een bedrijfstransactie, zoals een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure);
 2. Met een van onze zakenpartners, op uw verzoek om meer te weten te komen over de producten en/of diensten van die zakenpartner;
 3. Met financiële, fiscale, juridische en strategische adviseurs met het oog op het ontvangen van juridisch, boekhoudkundig en nalevingsadvies voor Tellent en met het oog op het ontvangen van advies over de commerciële en productstrategie van Tellent, en;
 4. Om juridische redenen of in het geval van een geschil met relevante derden, bijv. financiële, fiscale, juridische en strategische adviseurs met het oog op het ontvangen van advies en/of wetshandhavingsfunctionarissen en andere overheidsinstanties waar nodig.

Wanneer we uw persoonsgegevens delen met Sympa voor marketingdoeleinden, sturen ze u alleen marketingcommunicatie met betrekking tot producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke we aan onze klanten leveren of die relevant zijn voor uw rol bij uw organisatie. Voor de duidelijkheid delen we geen persoonsgegevens die we in onze rol als verwerker namens onze klanten verwerken met Sympa of andere derden, tenzij we daartoe opdracht krijgen van onze klanten. Het privacybeleid van Sympa is hier te vinden: https://www.sympa.com/privacy-policy/

11. Cookietoestemmingen

Bij het eerste bezoek aan onze websites krijgt u onze cookietoestemmingstools te zien. De tools voor cookietoestemming bieden bezoekers de keuze om cookies te accepteren of te weigeren waarvoor uw toestemming vereist is op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Tellent zal uw keuzes altijd respecteren. Het is ook mogelijk om onze cookies in uw internetbrowser uit te schakelen of te verwijderen.

12. De verantwoordelijkheid van Tellent versus de verantwoordelijkheid van Klanten

In veel gevallen verwerkt Tellent persoonsgegevens als een service voor klanten van de SaaS-producten. In die gevallen draagt de Klant de verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die worden verwerkt. In de woorden van de AVG van de Europese Unie is de Klant de verwerkingsverantwoordelijke en is een van de Tellent-bedrijven de verwerker. Dit privacybeleid beschrijft (alleen) de verwerking van persoonsgegevens voor zover Tellent de verwerkingsverantwoordelijke is. De details van de verwerking van persoonsgegevens door onze Klanten zijn te vinden in het privacybeleid van onze Klanten. We raden u aan het privacybeleid van onze klanten te bekijken voordat u persoonsgegevens aan hen verstrekt.

De andere paragrafen van dit privacybeleid geven gedetailleerde informatie over de verwerking waarvoor Tellent verantwoordelijk is, maar voor een eenvoudiger overzicht van wie de verwerkingsverantwoordelijke is, raadpleegt u de volgende matrix:

 

Persoonsgegevens van Gebruikers van de Recruitee-applicatie

Persoonsgegevens van Kandidaten die worden verwerkt door de Recruitee-applicatie

Persoonsgegevens van Doorverwijzers die worden verwerkt door de Recruitee-applicatie

Persoonsgegevens die worden verwerkt door de Javelo-applicatie

Persoonsgegevens die worden verwerkt door de KiwiHR-applicatie

De functionaliteit van de applicatie bieden

Tellent

Klanten

Klanten

Klanten

Klanten

Facturering, administratie, verkoop, strategische besluitvorming en marketing van Tellent Group

Tellent

Niet voor dit doel gebruikt

Niet voor dit doel gebruikt

Tellent

Tellent

Klantondersteuning en klantsucces voor de applicatie

Tellent

Klanten

Klanten

Tellent

Tellent

De gezondheid en prestaties van de applicatie controleren

Tellent

Klanten

Klanten

Tellent

Tellent

De applicatie verbeteren

Tellent

Klanten

Klanten

Tellent

Tellent

.

13. Overdrachten buiten de Europese Unie

Een verwerking van persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van Tellent kan een overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie omvatten (zoals naar de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk). In dergelijke gevallen blijft Tellent altijd de verantwoordelijke voor de verwerking (verwerkingsverantwoordelijke). Bij gebrek aan adequaatheidsbesluiten (zoals het Data Privacy Framework en het Britse adequaatheidsbesluit), gebruikt Tellent standaardcontractbepalingen voor gebruik tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkingsverantwoordelijke (module één) en tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker (module twee) als gronden voor het legitimeren van een dergelijke overdracht. Houd er rekening mee dat Tellent nooit persoonsgegevens zal overdragen die het verwerkt namens zijn Klanten, als verwerker, buiten de Europese Unie, tenzij de Klant Tellent opdracht geeft om dit te doen. Neem contact met ons op voor meer informatie over gegevensoverdrachten naar landen buiten de Europese Unie. 

14. Uw rechten, verzoeken of vragen

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over uw persoonsgegevens. U kunt ook contact met ons opnemen met verzoeken om uw rechten op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming uit te oefenen. Dergelijke rechten omvatten het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar tegen verwerking.

Waar we ook op uw toestemming vertrouwen, u hebt het recht om die toestemming op elk moment in te trekken, zonder de wettigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan te beïnvloeden.

Er zijn gevallen waarin we een legitiem belang hebben om uw gegevens te gebruiken. Ons legitieme belang zal variëren, afhankelijk van waar we uw gegevens voor gebruiken, en we leggen hierboven uit wat het belang is en hoe het verband houdt met de verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren. Waar we persoonsgegevens verwerken op basis van een legitiem belang, hebben we – zoals vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming – een afwegingstest uitgevoerd om onze belangen te documenteren, om te overwegen wat de impact van de verwerking op individuen zal zijn en om te bepalen of individuele belangen zwaarder wegen dan onze belangen bij de verwerking die plaatsvindt. U kunt meer informatie over deze balanceringstest verkrijgen door contact op te nemen met info@tellent.com

Als u uw rechten wilt uitoefenen of anderszins verzoeken of vragen hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via: info@tellent.com

Als u onopgeloste problemen hebt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont of, het land van uw werkplek of het land waar de vermeende inbreuk plaatsvond. Als u in de EU bent gevestigd, kunt u de contactgegevens van uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming vinden door hier te klikken.

15. Updates van dit beleid

Tellent zal dit beleid van tijd tot tijd herzien. Tellent raadt u aan om regelmatig te controleren of dit beleid is herzien. Waar mogelijk zal Tellent Gebruikers echter via meldingen in de livechat in de app of per e-mail op de hoogte stellen van inhoudelijke of materiële wijzigingen. Dit beleid is niet van toepassing op services van derden die toegankelijk zijn via links op de services.

16. De identiteit en het adres van Tellent

De contactgegevens van Tellent zijn als volgt.

Post: Tellent, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland ter attentie van het Bureau voor gegevensbescherming.

E-mail: info@tellent.com 

17. Definities

De volgende definities hebben de volgende betekenissen in dit privacybeleid:

'Gelieerde onderneming': elke entiteit die door Tellent Controls wordt gecontroleerd of onder gemeenschappelijke controle staat met Tellent (waarbij 'Controle' het directe of indirecte eigendom van ten minste vijftig procent (50%) van de eigendom of stemrechten betekent);

‘Browser- en internetmetagegevens’: de metagegevens van verzoeken en antwoorden die door uw apparaat en door Tellent naar uw apparaat zijn verzonden: tijd, headers, geschatte locatie, apparaat, browser, unieke id 's zoals IP-adres en verwijzer;

‘Kandidaten’: elke kandidaat, potentiële kandidaat, sollicitant of potentiële sollicitant voor een functie van onze Klanten of bezoeker van een Vacaturesite van een Klant van Tellent;

‘Carrièresite’: een website die door een organisatie wordt gebruikt voor het verwerven van talent, zoals het publiceren van openstaande vacatures en het publiceren van sollicitatieformulieren;

‘Klanten’: de betalende en niet-betalende klanten van Tellent voor zijn SaaS-producten;

‘Javelo-applicatie’: de SaaS voor prestatiebeheer die op de markt wordt gebracht onder het merk ‘Javelo’;

‘KiwiHR-applicatie’: de SaaS voor personeelsbeheer die op de markt wordt gebracht onder het merk ‘KiwiHR’;

‘Recruitee-applicatie’: de SaaS voor talentacquisitie die op de markt wordt gebracht onder het merk ‘Recruitee’;

‘Doorverwijzers’: iedereen die een doorverwijzingssite van een Tellent-klant bezoekt of een doorverwijzing voor een kandidaat maakt via de SaaS-producten;

‘SaaS’: Software as a service;

‘SaaS-producten’: de Recruitee-applicatie, de KiwiHR-applicatie en de Javelo-applicatie;

‘Tellent’: Recruitee B.V., Recruitee GmbH, Recruitee Inc., Recruitee Sp. Z o.o., Teamrise SAS, YooniQ Solutions GmbH, YooniQ Solutions Sp. Z o.o. en hun dochterondernemingen;

‘Tellent-services’: alle services die door Tellent worden geleverd;

‘Tellent-websites’: https://www.recruitee.com, https://recruitee.com, https://www.javelo.io, https://javelo.io, https://www.kiwihr.com, https://kiwihr.com, https://www.tellent.com, https://tellent.com, https://marketplace.recruitee.com, https://marketplace.tellent.com, https://services.tellent.com, https://feedback.recruitee.com en https://careers.tellent.com

‘Gebruikspatronen’: logboeken en statistieken van welke pagina's, functionaliteiten, knoppen, links en formulieren u op welk moment hebt gebruikt;

‘Gebruikers’: iedereen met gepersonaliseerde toegangsrechten voor de SaaS-producten, behalve doorverwijzers en kandidaten;

‘Bezoekers’: iedereen die de Tellent-websites bezoekt.

Copyright © 2023 Tellent.com. Alle rechten voorbehouden.

Privacybeleid | Contact |